Prøverne

Unghundetest UT

 

På UT vil hundens alder typisk være fra 8 – 16 mdr. Afholdes i foråret typisk Marts/April

Unghundetestens formål er at teste den unge hunds naturlige anlæg for jagten.

 

Hunden testes i Anlægsfag:

 

1. Sporarbejde (Hare eller Rævespor)

2. Brug af næsen

3. Marksøg

4. Stand

5. Hundens evne til at lade sig føre

6. Måden at jage på (spl= Halser på spor, sil=Halser ved syn af vildet)

7. Skudtest ( er hunden skudfast)

8. Graverende Exteriørfejl

 

Point tildeles efter denne skala:

 

Fremragende = 12 point

 

Meget godt = 9–10-11 point

 

Godt = 6-7-8 point

 

Tilstrækkeligt = 3-4-5 point

 

Mangelfuldt = 1-2 point

 

Utilstrækkeligt = 0 point

 

Ikke afprøvet = –

 

Avlstest AT

 

Hvor UT finder sted om foråret, følger AT i sept-okt måned. Begge prøver skal være gennemført før hunden er 2 år.

 

AT´s formål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, samt evne til at samarbejde med fører, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt og avlshund.

 

På AT afprøves følgende fag:

 

Anlægsfag:

 

1 Sporarbejde

2 Brug af næsen

3 Søg

4 Stand

5 Evnen til at blive ført

6 Arbejdsglæde

Vand:

7a Søg med And i stærkt bevokset vandhul/sø

 

Dressurfag:

 

Vand:

7b Apportering af And i stærkt bevokset vandhul/sø

 

8 Eftersøgning af fuglevildt:

a. Arbejde med fugle incl. apportering

b. Eftersøgning

c. Fuglevildtslæb

 

9 Hårvildtslæb

 

10 Apportering og aflevering af:

a. Hare eller Kanin

b. And

c. Fuglevildt

 

11 Lydighed

 

Point tildeles efter denne skala:

 

Fremragende = 12 point

 

Meget godt = 9–10-11 point

 

Godt = 6-7-8 point

 

Tilstrækkeligt = 3-4-5 point

 

Mangelfuldt = 1-2 point

 

Utilstrækkeligt = 0 point

 

Ikke afprøvet = –