Prøverne

Unghundetest UT


På UT vil hundens alder typisk være fra 8 – 16 mdr. Afholdes i foråret typisk Marts/April

Unghundetestens formål er at teste den unge hunds naturlige anlæg for jagten.


Hunden testes i Anlægsfag:


1. Sporarbejde (Hare eller Rævespor)

2. Brug af næsen

3. Marksøg

4. Stand

5. Hundens evne til at lade sig føre

6. Måden at jage på (spl= Halser på spor, sil=Halser ved syn af vildet)

7. Skudtest ( er hunden skudfast)

8. Graverende Exteriørfejl


Point tildeles efter denne skala:


Fremragende = 12 point


Meget godt = 9–10-11 point


Godt = 6-7-8 point


Tilstrækkeligt = 3-4-5 point


Mangelfuldt = 1-2 point


Utilstrækkeligt = 0 point


Ikke afprøvet =   –


Avlstest AT


Hvor UT finder sted om foråret, følger AT i sept-okt måned. Begge prøver skal være gennemført før hunden er 2 år.


AT´s formål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, samt evne til at samarbejde med fører, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt og avlshund.


På AT afprøves følgende fag:


Anlægsfag:


1 Sporarbejde

2 Brug af næsen

3 Søg

4 Stand

5 Evnen til at blive ført

6 Arbejdsglæde

Vand:

7a Søg med And i stærkt bevokset vandhul/sø


Dressurfag:


Vand:

7b Apportering af And i stærkt bevokset vandhul/sø


8  Eftersøgning af fuglevildt:

a. Arbejde med fugle incl. apportering

b. Eftersøgning

c. Fuglevildtslæb


9 Hårvildtslæb


10 Apportering og aflevering af:

a. Hare eller Kanin

b. And

c. Fuglevildt


11 Lydighed


Point tildeles efter denne skala:


Fremragende = 12 point


Meget godt = 9–10-11 point


Godt = 6-7-8 point


Tilstrækkeligt = 3-4-5 point


Mangelfuldt = 1-2 point


Utilstrækkeligt = 0 point


Ikke afprøvet =   –