Formålet

Anlægstestenes formål

Se Dansk regelsæt

At bevare de alsidige Jagtbrugsegenskaber i de stående jagthunde!

Gennem test af den unge hunds medfødte anlæg, sikrer man sig at den besidder de egenskaber man ønsker at se hos den færdige jagt og avlshund.


UT som ligger i foråret, viser den unge hunds medfødte anlæg. Dog er det nødvendig med god forberedelse!  Der afprøves den naturlige stand, søget i marken, evnen til at følge et naturligt spor, samhørigheden med føreren og skudfasthed.


AT som ligger om efteråret samme år, viser udviklingen af de medfødte anlæg og nu også samarbejdet med føreren i dressurfag som fugleslæb, kaninslæb, skudfasthed i søget og ved vandarbejde og apportering af and over vand i tæt sivbevoksning.

Her vægtes det selvstændige arbejde højt og det er interessant at de højeste point på prøven kan opnås på anlægsdelen. Her kræves der som på andre prøver god forberedelse for et godt resultat!

Begge prøver skal være bestået før hunden er to år gammel.


Gennem disse tests, får man et værktøj til at få sin hund avlsgodkendt på så jagtligt et grundlag som muligt og helt uden den konkurrence som præger den bestående vej til avlsgodkendelse af en hund.


Her drejer det sig om hundens jagtbrugsgenskaber, og ikke førerens evner!